خودروی مورد نظر شما از طریق سایت ماشین نِت فروخته شده
خودرو های مشابه با جستجو شما در استان خراسان شمالی : (تغییر استان)

- 1395/09/30

نیسان پاترول وانت
32,000,000 تومان

- 1395/09/30

نیسان پاترول وانت
14,500,000 تومان

- 1395/09/16

نیسان پاترول وانت مدل 1374
12,000,000 تومان

- 2 هفته پیش

نیسان وانت زامیاد مدل 1391
23,000,000 تومان

- 3 هفته پیش

نیسان پاترول دو در مدل 1377
22,000,000 تومان

- 4 هفته پیش

نیسان پاترول دو در مدل 1376
22,000,000 تومان

- 4 هفته پیش (فروش فوری)

نیسان پاترول دو در
25,000,000 تومان

- 1395/07/11

نیسان پاترول
23,000,000 تومان