خودروی مورد نظر شما از طریق سایت ماشین نِت فروخته شده
خودرو های مشابه با جستجو شما در استان خراسان شمالی : (تغییر استان)

- 1395/09/30

نیسان پاترول وانت
32,000,000 تومان

- 1395/09/30

نیسان پاترول وانت
14,500,000 تومان

- 1395/09/16

نیسان پاترول وانت مدل 1374
12,000,000 تومان

- دیروز

نیسان پاترول دو در مدل 1378
23,000,000 تومان

- دیروز

نیسان پاترول دو در مدل 1377
25,000,000 تومان

- 2 هفته پیش

نیسان پاترول چهار در
25,000,000 تومان

- 2 هفته پیش

نیسان وانت زامیاد مدل 1390
22,000,000 تومان

- 4 هفته پیش

نیسان پاترول دو در مدل 1377
23,000,000 تومان